Friday, January 31, 2014

碎碎唸馬年來了。

又是一個本命年。

最近買了好多書好多書~

什麼主題都有 就是想找自己的人生目標.

媽媽在我這個年紀已經生下我了 但我還像一個長不大的孩子一樣.

天啊 搞不通呀...=︿=

不過 現在正計劃 如何設計自己的房間(?)  .(笑)

又打算去參加一下藝術展

嘗試做一個文青(偽)吧 ha.


Sunday, January 19, 2014

MH 記 =︿=

最近 因為某人有新機打

就俾人逼我都要一齊打MONSTER HUNTER啦 >︵<..........

好辛苦咁做下開頭嘅任務 而且係咁係我隔離話:「冷靜 禁兩下X再禁A啦......」

真係想即刻將部3DS 屈斷 … T_T

不過成功屠完條龍 有個人係你隔離話 做得好! 都幾開心嘅..

但係..

就係呢個原因就俾人逼我繼續努力keep 住玩 =︿=阿......我買左啲書 全部都未有時間睇呀大哥........